Anonim

De economie komt het laboratorium binnen
De Nobelprijs voor economie aan twee Amerikaanse wetenschappers die experimenteel economische mechanismen reproduceerden en probeerden te begrijpen of gewone mensen zich rationeel gedragen. Het antwoord is nee.

Gedragen ondernemers zich rationeel? Volgens de economische theorie, ja, maar volgens het onderzoek van de Nobelprijzen 2002, Kahneman en Smith, niet altijd.
Gedragen ondernemers zich rationeel? Volgens de economische theorie, ja, maar volgens het onderzoek van de Nobelprijzen 2002, Kahneman en Smith, niet altijd.

Ze brachten de economie naar het laboratorium. Met deze motivatie werd de Nobelprijs voor de economie uitgereikt aan twee Amerikaanse wetenschappers, Daniel Kahneman, die ook een Israëlisch staatsburger is, een professor aan Princeton, en Vernon Smith, een professor aan de George Mason University.

De eerste bestudeerde het effect van psychologie op economische mechanismen, de tweede de "alternatieve marktmechanismen".

Economie is altijd beschouwd als een niet-experimentele wetenschap, meer gebaseerd op observatie van de realiteit dan op gecontroleerde experimenten. Het bestaan ​​van een Homo œconomicus, een mythische figuur die rationeel kan handelen in economische beslissingen, is altijd de veronderstelling geweest waarop alle klassieke economische theorieën zijn gebaseerd. Kahneman en Smith gingen op pad en experimenteerden experimenteel de economische mechanismen na en probeerden te begrijpen of gewone mensen zich precies gedragen zoals theoretisch vastgesteld.

Psychologie en economie. Daniel Kahneman is een van de pioniers van gedragsfinanciering. Hij bestudeerde economische beslissingen in onzekere omstandigheden, waaruit bleek dat mensen de neiging hebben minder te riskeren wanneer de winst zeker is, en meer te riskeren wanneer de vooruitzichten op winst ontbreken. Een voorbeeld dat door Kahneman is bestudeerd, is dat van loterijen. Hoewel theoretisch het rendement op de investering hoog is, zijn de kansen om te winnen zo klein dat het kopen van het ticket slechts een kostprijs is en het gedrag "irrationeel" is.
Smith reproduceerde in plaats daarvan de mechanismen van de staven in het laboratorium. Zijn experimenten en conclusies, aanvankelijk met argwaan bekeken door andere economen, werden vervolgens gebruikt in de privatiseringsprocessen van monopolies, vooral die in de telecommunicatiesector.

(Nieuws bijgewerkt op 10 oktober 2002)